DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

FACULTY OF PHILOSOPHY

UNIVERSITY OF NIŠ

International conference

Days of Applied Psychology (DPP)

Invitation letter

Scientific & Organizational Committee

Abstract submission

Accommodation

Registration fee

Program of the Conference

Instructions for authors

Abstract book

Travel to the Conference

Faculty of Philosophy

City of Niš

Serbia

Days of Applied Psychology

Contact

DPP na srpskom

Scientific Journal Godišnjak za psihologiju (Annual of Psychology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Submit abstract 

 

 

POZIVNO PISMO

 

Međunarodna konferencija

XIII DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE

 - Psihologija u nama i oko nas -

   

     

   

Drage koleginice i kolege,

   Dani primenjene psihologije je tradicionalna godišnja neprofitna naučna konferencija koju organizuje Departman za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, Srbija. Cilj konferencije je da bude mesto gde se istraživači iz različitih oblasti psihologije mogu sresti, predstaviti svoja istraživanja i razmenjivati ideje.

 

XIII konferencija Dani primenjene psihologije, biće održana 29. i 30. septembra 2017. godine, na Filozofskom fakultetu u Nišu (Ćirila i Metodija 2, Niš, Srbija).

 

 Zvanična tema ovogodišnje konferencije je Psihologija u nama i oko nas. Oblici rada na konferenciji su: plenarno predavanje, simpozijum, usmena prezentacija, okrugli sto, poster prezentacija, seminar i radionica.

 

Plenarni predavači ovogodišnje konferencije biće:

 

Lenče Miloševa, Ph.D. Clinical Psychology, Full professor, Goce Delčev University Štip, Faculty of Medical Sciences, Macedonia- “Passive suicidal ideation as a risk factor for suicide: Are we Asking the Right Questions?“

 

Marina Palazova, Ph.D. Research Assocate, International Psychoanalitic University Berlin, German - ''Understanding Emotions in Words and Faces''

 

Nila Kapor Stanulovic, Ph.D. Redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija - „Psychologist in masive crisis situations – challenges and limits“

 

Do sada, prihvaćena su i dva simpozijuma: Forenzička psihologija i Intervju pred ogledalom: primena tehnike i procena.     

Konferencija će sadržati i veći broj tematskih sekcija. Socijalna psihologija, Psihologija obrazovanja, Klinička psihologija, Psihologija individualnih razlika, multikulturalnost i merenje u psihologiji, Psihologija novih medija, Psihologija umetnosti, Eksperimentalna psihologija itd. Takođe, autori mogu prijaviti radove i iz drugih oblasti psihologije koje će biti dodati naknadno.  

Radni jezici konferencije su engleski i srpski.

Prijava rezimea se može izvršiti u periodu do 25. jula 2017. godine preko obrasca za prijavu na sajtu www.psihologijanis.rs/dpp/. Obim rezimea treba da bude od 200 do 300 reči. Apstrakt treba da bude napisan na dobrom engleskom jeziku. Svi rezimei će biti recenzirani i autori će biti informisani o statusu prijavljenog rada do 15. avgusta 2017. godine. Jedan autor može da učestvuje na konferenciji sa najviše tri rada, a samo jednom kao prvi autor.

Prihvaćeni rezimei će biti objavljeni u knjizi rezimea. Integralni tekstovi saopštenih radova će biti, nakon recenziranja, objavljeni u tematskim zbornicima. Kompletni radovi se dostavljaju počev od 1. oktobra do 30. januara 2018. godine. Uputstvo za pripremu integralnog teksta rada biće postavljeno na sajtu www.psihologijanis.rs/dpp/.

Iznos kotizacije je 50,00 evra ili 6000,00 RSD. Kotizacija se plaća po prijavljenom radu, i to na ime prvog autora. Instrukcije za uplatu kotizacije biće nalaze se na sajtu http://www.psihologijanis.rs/dpp/kotizacija.asp.

Nadamo se da će konferencija i ove godine okupiti veliki broj učesnika koji će svojim učešćem doprineti uspehu skupa.

Očekujući vas u Nišu, šaljemo vam srdačne pozdrave.

 

 

prof. dr Bojana Dimitrijević 

Predsednik Programskog odbora  

 ass. dr Milica Tošić Radev

         Predsednik Organizacionog odbora

 milica.tosic@filfak.ni.ac.rs