Pozivno pismo

Međunarodna konferencija
XV DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE
- Psihološka istraživanja i praksa -


ROK ZA PRIJAVU REZIMEA JE PRODUŽEN DO 1. AVGUSTA!


Drage koleginice i kolege
,

 

Dani primenjene psihologije je tradicionalna godišnja neprofitna naučna konferencija koju organizuje Departman za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, Srbija. Cilj konferencije je da bude mesto gde se istraživači iz različitih oblasti psihologije mogu sresti, predstaviti svoja istraživanja i razmenjivati ideje.

 

XV konferencija Dani primenjene psihologije, biće održana 27. i 28. septembra 2019. godine, na Filozofskom fakultetu u Nišu (Ćirila i Metodija 2, Niš, Srbija).

 

Zvanična tema ovogodišnje konferencije je Psihološka istraživanja i praksaOblici rada na konferenciji suplenarno predavanje, simpozijum, usmena prezentacija, prezentacija u stručnoj sesiji, okrugli sto, poster prezentacija, seminar i radionica.

 

Radni jezici konferencije su engleski i srpski.

 

Prijava rezimea se može izvršiti u periodu do 1. avgusta 2019. godine preko obrasca za prijavu na sajtu http://psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp. Obim rezimea treba da bude od 200 do 300 rečiApstrakt treba da bude napisan na dobrom engleskom jeziku. Prijave radova za stručne sekcije mogu se podneti i na srpskom. Svi rezimei će biti recenzirani i autori će biti informisani o statusu prijavljenog rada do 15. avgusta 2019. godine. Jedan autor može da učestvuje na konferenciji sa najviše tri rada, a samo na jednom može biti prvi autor.

 

Prihvaćeni rezimei će biti objavljeni u knjizi rezimea. Integralni tekstovi saopštenih radova biće, nakon recenziranja, objavljeni u tematskim zbornicima. Kompletni radovi se dostavljaju počev od 1. oktobra do 31. decembra 2019. godine. Uputstvo za pripremu rada u celini nalazi se na sajtu http://www.psihologijanis.rs/dpp/instrukcije.html.

 

Iznos kotizacije je 50,00 evra ili 6000,00 RSD. Kotizacija se plaća po prijavljenom radu, i to na ime prvog autora. Instrukcije za uplatu kotizacije nalaze se na sajtu http://psihologijanis.rs/dpp/kotizacija.html.

 

Nadamo se da će konferencija i ove godine okupiti veliki broj učesnika koji će svojim učešćem doprineti uspehu skupa.

 

Očekujući vas u Nišu, šaljemo vam srdačne pozdrave.


doc. dr Kristina Ranđelović

Predsednik Programskog odbora

prof. dr Vladimir Hedrih

Predsednik Organizacionog odbora