Pozivno pismo

Međunarodna konferencija
XVI DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE
- Psihologija u svetu nauke -Drage koleginice i kolege,

 

Dani primenjene psihologije je tradicionalna godišnja neprofitna naučna konferencija koju organizuje Departman za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, Srbija. Cilj konferencije je da bude mesto gde se istraživači iz različitih oblasti psihologije mogu sresti, predstaviti svoja istraživanja i razmenjivati ideje.

XVI  konferencija Dani primenjene psihologije, biće održana 25. i 26. septembra 2020. godine, na Filozofskom fakultetu u Nišu (Ćirila i Metodija 2, Niš, Srbija).

Zvanična tema ovogodišnje konferencije je Psihologija u svetu naukeOblici rada na konferenciji suplenarno predavanje, simpozijum, usmena prezentacija, prezentacija u stručnoj sesiji, okrugli sto, poster prezentacija, seminar i radionica.

Radni jezici konferencije su engleski i srpski.

Prijava rezimea se može izvršiti u periodu do 30aprila 2020. godine preko obrasca za prijavu na sajtu http://psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp. Obim rezimea treba da bude od 200 do 300 rečiApstrakt treba da bude napisan na dobrom engleskom jeziku. Prijave radova za stručne sekcije mogu se podneti i na srpskom. Svi rezimei će biti recenzirani i autori će biti informisani o statusu prijavljenog rada do 15. juna 2020. godine. Jedan autor može da učestvuje na konferenciji sa najviše tri rada, a samo na jednom može biti prvi autor.

Prihvaćeni rezimei će biti objavljeni u knjizi rezimea. Integralni tekstovi saopštenih radova biće, nakon recenziranja, objavljeni u tematskim zbornicima. Kompletni radovi se dostavljaju počev od 1. oktobra do 31. decembra 2020. godine. Uputstvo za pripremu rada u celini nalazi se na sajtu http://www.psihologijanis.rs/dpp/instrukcije.html.

Iznos kotizacije je 50,00 evra ili 6000,00 RSD. Kotizacija se plaća po prijavljenom radu, i to na ime prvog autora. Instrukcije za uplatu kotizacije nalaze se na sajtu http://psihologijanis.rs/dpp/kotizacija.html.

Nadamo se da će konferencija i ove godine okupiti veliki broj učesnika koji će svojim učešćem doprineti uspehu skupa.

 

Očekujući vas u Nišu, šaljemo vam srdačne pozdrave.

 


doc. dr Milica Tošić Radev

milica.tosic.radev@filfak.ni.ac.rs

Predsednik Programskog odbora

prof. dr Vladimir Hedrih

vladimir.hedrih@filfak.ni.ac.rs

Predsednik Organizacionog odbora