MEĐUNARODNA KONFERENCIJA XVII DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE
- Psihologija u funkciji dobrobiti pojedinca i društva -Drage koleginice i kolege,

XVII konferencija Dani primenjene psihologije u organizaciji Departmana za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu (Ćirila i Metodija 2, Niš, Srbija) biće održana 24. i 25. septembra 2021. godine. Zvanična tema ovogodišnjeg skupa je Psihologija u funkciji dobrobiti pojedinca i društva.

Usled aktuelne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 i neizvesnosti kako će se situacija odvijati u bližoj budućnosti, odlučili smo da XVII međunarodna konferencija Dani primenjene psihologije bude održana u onlajn formatu, kao virtuelna konferencija. Konferencija će biti organizovana kroz sesije s tim što će se sesije ovog puta održati onlajn preko video softvera za konferencije, a ne lično. I pored navedenih okolnosti, ostajemo čvrsto posvećeni našem cilju, a to je da obezbedimo mogućnost istraživačima iz različitih oblasti psihologije da prezentuju svoje radove i diskutuju o aktuelnim temama koje su u oblasti njihovih interesovanja sa drugim istraživačima.

Planirani oblici učešća su plenarno predavanje, simpozijum, usmena prezentacija, prezentacija u stručnoj sesiji, okrugli sto, seminari koji će biti organizovani kao onlajn video konferencije. Učesnici se ohrabruju da prijave predloge za radionice koje se mogu organizovati u onlajn formi. Autori koji planiraju da prijave poster prezentacije mogu to da učine tako što će prijaviti apstrakt rada, a nakon njegovog prihvatanja, poslaće i poster ili prezenactiju u .pdf formatu koji će biti postavljeni na internet stranici konferencije. Tokom konferencije biće obezbeđena mogućnost za diskusiju prezentacija. Radni jezik konferencije je engleski.

Prijava rezimea se može izvršiti u periodu do 31. jula 2021. godine preko obrasca za prijavu na sajtu http://www.psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp. Obim rezimea treba da bude od 200 do 300 reči. Apstrakti bi trebalo da budu napisani na dobrom engleskom jeziku. Svi rezimei biće recenzirani i autori će biti informisani o statusu prijavljenog rada do 20. avgusta 2021. godine. Jedan autor može da učestvuje na konferenciji sa najviše tri rada, a samo na jednom može biti prvi autor.

Prihvaćeni rezimei biće objavljeni u elektronskoj knjizi rezimea. Posle konferencije, radovi u celini biće objavljeni u tematskim zbornicima, nakon procesa recenziranja. Kompletni radovi se dostavljaju počev od 1. oktobra 2021. do 31. januara 2022. godine. Radovi bi trebalo da budu napisani na engleskom jeziku. Uputstvo za pripremu rada u celini nalazi se na sajtu http://www.psihologijanis.rs/dpp/instrukcije.html.

Iznos kotizacije je 50,00 evra ili 6000,00 RSD i kotizacija se plaća na ime prvog autora. Instrukcije za uplatu kotizacije nalaze se na sajtu http://psihologijanis.rs/dpp/kotizacija.html.

Radujemo se susretu sa vama na ovogodišnjoj konferenciji!

 


doc. dr Ivana Janković

ivana.jankovic@filfak.ni.ac.rs

Predsednica Programskog odbora

prof. dr Gordana Đigić

gordana.djigic@filfak.ni.ac.rs

Predsednica Organizacionog odbora