Uputstvo za pripremu apstrakta

Međunarodna konferencija
DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE

 

Prijava rezimea se može izvršiti  preko obrasca za prijavu na sajtu www.psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp. Obim rezimea treba da bude od 200 do 300 reči. Apstrakt treba da bude napisan na dobrom engleskom jeziku. Prijave radova za stručne sekcije mogu se podneti i na srpskom. Svi rezimei će biti recenzirani. Jedan autor može da učestvuje na konferenciji sa najviše tri rada, a samo jednom kao prvi autor. Prihvaćeni rezimei će biti objavljeni u knjizi rezimea.