Plenarni predavači


Virtuelna međunarodna konferencija
XVIII DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE

- Aktuelni izazovi u psihološkoj nauci -


Više informacija će uskoro biti dostupno.