Godišnjak za psihologiju

 

Godišnjak za psihologiju je naučni časopis Departmana za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, koji objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke i kratke izveštaje (na srpskom i na engleskom jeziku) iz svih oblasti psihologije.

Godišnjak za psihologiju primenjuje postupak dvostruko slepog recenziranja. Nakon početne procene uredništva, radovi se recenziraju od strane dva nezavisna recenzenta. Na osnovu rezultata recenzija redakcija časopisa donosi odluku o objavljivanju rada i o tome obaveštava autora.

Uredništvo časopisa pridržava se Etičkog kodeksa za objavljivanje radova i sprečavanja zloupotrebe podataka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Etičkog kodeksa Društva psihologa Srbije. Etički kodeks

Glavni i odgovorni urednik časopisa je Kristina Ranđelović, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Doktorirala je u oblasti psiholoških nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Njena istraživačka interesovanja su: Psihologija ličnosti, Psihologija individualnih razlika i Multivarijantna statistika. Od 2011. godine učestvuje na naučno-istraživačkom projektu („Indikatori i modeli usklađivanja uloga na poslu i u porodici”, 179002) Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Autor je i koautor brojnih objavljenih radova.

Kontakt: kristina.randjelovic@filfak.ni.ac.rs